Dịch vụ VELA MEDIA

Vela Media là một Agency được thành lập để giúp Nhà bán đưa ra các chiến lược truyền thông hiệu quả nhằm tiếp thị sản phẩm, dịch vụ đến tệp khách hàng tiềm năng một cách rộng rãi nhất tại các thị trường Đông Nam Á.

VelaMedia giúp Nhà bán thực hiện các nhiệm vụ:

  • Phân tích thị trường và nghiên cứu đối tượng khách hàng: Nghiên cứu và phân tích thị trường để hiểu rõ về người tiêu dùng, cạnh tranh và các xu hướng trong ngành công nghiệp cụ thể.

  • Xây dựng chiến lược tiếp thị: Được dựa trên nghiên cứu và phân tích, đội Agency sẽ thiết kế các chiến lược tiếp thị phù hợp để đạt được mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

  • Tạo nội dung sáng tạo: Đội Agency sẽ tạo ra các nội dung quảng cáo, bao gồm hình ảnh, video, content và các yếu tố sáng tạo khác.

  • Tối ưu hóa chiến dịch: Theo dõi và phân tích hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị để đảm bảo rằng chúng đạt được kết quả tốt nhất.

  • Quản lý mối quan hệ khách hàng: Tương tác với khách hàng, cung cấp báo cáo và cập nhật thường xuyên về tiến trình và hiệu suất của chiến dịch.

  • Tư vấn về thương hiệu và xây dựng thương hiệu: Hỗ trợ trong việc xác định, phát triển và quản lý thương hiệu của khách hàng.

  • Cung cấp dịch vụ liên quan đến truyền thông đa phương tiện: Bao gồm PR (quảng bá công chúng), quảng cáo truyền hình, kế hoạch truyền thông, và nhiều dịch vụ khác.

Last updated