Quy trình vận hành dịch vụ của VelaBox

Quy trình vận hành dịch vụ của VelaBox gồm 6 bước:

  • Bước 1: Vận chuyển hàng hóa của Nhà bán từ Trung Quốc tới kho của VelaBox ở thị trường sở tại (Phil - Indo - Malay - Cam - Thai - Malay), thông qua Đối Tác Vận Chuyển của VelaBox.

  • Bước 2: Nhà bán chạy quảng cáo (ads) ra được Data của khách hàng.

  • Bước 3: Đội ngũ Telesales/Chat page của VelaBox gọi điện/chat để tư vấn chốt đơn khách hàng (Chuyển đổi Data thành đơn vật lý).

  • Bước 4: VelaBox thực hiện lưu kho, đóng gói và chuyển đơn hàng cho đơn vị giao hàng nội địa.

  • Bước 5: Theo dõi đơn hàng và làm việc với đơn vị giao hàng nội địa.

  • Bước 6: Đối soát, thu hộ COD, chuyển tiền cho Nhà bán.

Last updated