Chính sách vận chuyển của VelaBox

I. Chính sách và quy định vận chuyển

Tất cả các sản phẩm vận chuyển thông qua dịch vụ của VelaBox phải tuân theo luật pháp của nước sở tại và quy định của Đối Tác Vận Chuyển mà VelaBox hợp tác.

1. Khai báo thông tin hàng hóa

Nhà bán cần khai báo thông tin chính xác về hàng hóa, bao gồm:

  • Thông tin về người nhận/người gửi: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

  • Chi tiết về nội dung đơn hàng: Mô tả sản phẩm, số lượng, giá trị hàng hóa.

  • Các dịch vụ bổ sung (nếu có): lựa chọn kiểm tra đồng kiểm, bảo hiểm hàng hóa, các dịch vụ khác…Nếu không có thông tin về các dịch vụ này, VelaBox sẽ giả định rằng khách hàng không sử dụng các dịch vụ bổ sung.

Các thông tin này sẽ giúp VelaBox tính phí sử dụng dịch vụ dựa trên bảng giá và hệ thống tính giá của Đối Tác Vận Chuyển khi tạo đơn hàng.

2. Đóng gói & giao hàng cho Nhân viên chuyển phát

Khi gửi hàng qua một Đối Tác Vận Chuyển mà VelaBox cung cấp, nếu Nhà bán không sử dụng dịch vụ lưu kho và xử lý đơn hàng của chúng tôi thì cần tuân theo quy định về đóng gói của từng hãng vận chuyển.

3. Quy trình Giao hàng và Chuyển hoàn

Quy trình giao hàng và chuyển hoàn sẽ tuân theo quy định của từng Đối Tác Vận Chuyển của VelaBox.

II. Quy định về Chuyển tiền thu hộ

Bằng cách đồng ý với Chính sách và Điều khoản sử dụng dịch vụ này, Nhà bán ủy quyền cho VelaBox thu tiền hộ (COD) thay mình.

VelaBox sẽ chi trả số tiền COD sau khi đã thu được từ khách hàng, theo quy định trong Chính sách và Điều khoản sử dụng.

III. Quy định về bồi thường thiệt hại

Trong mọi trường hợp có sự cố xảy ra, VelaBox sẽ đại diện cho Nhà bán làm việc với Đối Tác Vận Chuyển để đảm bảo bảo vệ quyền lợi của Quý khách dựa trên các quy định và chính sách được công bố bởi Đối Tác Vận Chuyển trên hệ thống của VelaBox.

Đối Tác Vận Chuyển sẽ chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc bị thất lạc trong quá trình vận chuyển do lỗi từ phía Đối Tác Vận Chuyển.

Lưu ý: Tất cả các đơn hàng gửi qua VelaBox, Nhà bán nên sử dụng dịch vụ Bảo hiểm hàng hoá để bảo vệ quyền lợi trong trường hợp có vấn đề xảy ra.

1. Giá trị của đơn hàng

Giá trị của đơn hàng sẽ được sử dụng làm căn cứ cho việc bồi thường từ các Đối Tác Vận Chuyển.

2. Xác minh giá trị đơn hàng

Giá trị của đơn hàng sẽ được xác minh bằng một trong các cơ sở sau (theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống):

  • Giá trị được ghi trên hóa đơn đỏ

  • Hình ảnh đơn hàng trên hệ thống VelaBox.

  • Thông tin liên quan đến giao dịch mua bán và phải được VelaBox kiểm tra tính xác thực (hình ảnh chuyển khoản ngân hàng, đoạn chat trao đổi về giá trị hàng hóa trước khi gửi…).

3. Trường hợp miễn trừ trách nhiệm bồi thường

VelaBox và Đối Tác Vận Chuyển sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng hóa cho Nhà bán khi xảy ra hư hỏng trong các trường hợp:

  • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do vi phạm từ phía Nhà bán hoặc do những đặc tính khiếm khuyết có sẵn của sản phẩm.

  • Nhà bán không thể chứng minh được tình trạng hư hỏng xảy ra là do quá trình vận chuyển.

  • Sản phẩm bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do Nhà bán không tuân thủ các quy định về khiếu nại và giải quyết tranh chấp theo luật pháp (quá thời hạn mà vẫn chưa trình đơn khiếu nại…).

  • Thiệt hại xảy ra do sản phẩm không khớp thông tin mà Nhà bán đưa ra, chẳng hạn kích thước sản phẩm thực tế không khớp với hình ảnh hay bản mô tả mà Nhà bán cung cấp…

Last updated