Cam kết chất lượng dịch vụ của VelaBox với Nhà bán

Cam kết chất lượng dịch vụ của VelaBox với Nhà bán là những điều khoản đồng thuận từ hai phía được cụ thể hóa bằng văn bản. Chúng tôi luôn mong muốn Nhà bán thực sự an tâm khi sử dụng dịch vụ của VelaBox.

1. Kiểm duyệt sản phẩm

Việc kiểm duyệt sản phẩm tại VelaBox tuân theo các bước sau:

 • Gửi thông tin sản phẩm: Trong vòng 8 giờ làm việc kể từ khi bạn gửi thông tin sản phẩm cần nhập kho lên hệ thống VelaBox, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh thông tin sản phẩm.

 • Phê duyệt sản phẩm: Sản phẩm đáp ứng điều kiện nhập kho sẽ được phê duyệt bởi nhân viên vận hành.

 • Yêu cầu bổ sung: Nếu sản phẩm không đủ điều kiện, chúng tôi sẽ từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Trong trường hợp này, bạn có thể liên hệ với nhân viên chăm sóc để được hỗ trợ.

Lưu ý: Cần cung cấp đầy đủ thông tin sản phẩm kèm theo giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận an toàn hoặc công bố mỹ phẩm theo quy định pháp luật. Bổ sung chứng từ này là quan trọng để tránh sự cố trong quá trình kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước.

2. Nhập kho

 • Tạo yêu cầu nhập kho: Nhà bán cần tạo yêu cầu nhập kho (shipment) và gửi hàng để hệ thống ghi nhận và xử lý theo quy chuẩn hàng hóa lưu kho VelaBox.

 • Sản phẩm đặc biệt: Đối với các sản phẩm đặc biệt hoặc không đáp ứng các điều kiện, chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu nhập kho.

 • Thời Gian Nhập Kho: Hàng hóa sẽ được nhập vào kho VelaBox trong vòng 48 tiếng kể từ khi đơn hàng được cập nhật trạng thái "Đã nhận tại kho" (trừ ngày chủ nhật, lễ tết).

 • Yêu cầu đặc biệt: Với các yêu cầu đặc biệt như dán nhãn phụ, quấn vòi, phân loại sản phẩm... thời gian xử lý và cập nhật tồn kho có thể kéo dài từ 24-48 giờ, tuỳ thuộc vào số lượng.

 • Thông báo không đủ điều kiện: Sản phẩm không đủ điều kiện nhập kho sẽ được thông báo qua hệ thống Ticket và bạn có 24 giờ để phản hồi.

3. Lưu kho

 • Điều kiện lưu kho: Chúng tôi cam kết bảo quản sản phẩm trong điều kiện tốt, tránh tác động từ môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm với hư hỏng tự nhiên hoặc cần điều kiện đặc biệt mà chúng tôi không thể cung cấp.

 • Kết thúc dịch vụ lưu kho: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhập kho, nếu không có đơn hàng xuất kho, chúng tôi sẽ kết thúc dịch vụ lưu kho và hoàn trả hàng hoá về cho bạn.

 • Hàng lâu ngày: Đối với hàng lưu kho lâu ngày và không được bán (trên 180 ngày), chúng tôi có quyền trả lại hoặc tăng gấp 3 lần phí lưu trữ.

4. Đóng gói

 • Quy chuẩn đóng gói: Khách hàng cần tuân thủ quy chuẩn đóng gói của VelaBox khi nhập kho.

 • Dịch vụ đóng gói: Nếu sử dụng dịch vụ đóng gói của VelaBox, phí đóng gói và túi hộp sẽ tính vào chi phí xử lý đơn hàng. Yêu cầu đóng gói đặc biệt sẽ được hỗ trợ với chi phí hợp lý.

 • Tự cung cấp túi hộp: Nếu tự cung cấp túi hộp, chúng tôi có quyền từ chối hoặc thu phí lưu trữ, bảo quản theo thỏa thuận.

5. Xuất kho

 • Cam kết thời gian xuất kho: Đơn lẻ sẽ được xuất kho theo cam kết thời gian tương ứng.

 • Thứ tự ưu tiên: Chúng tôi sẽ thông báo về các đợt ưu tiên đơn hàng để bạn theo dõi và chăm sóc khách hàng.

6. Đơn hủy

 • Điều kiện huỷ đơn: Đơn hàng có thể được hủy khi chưa được duyệt hoặc chưa đóng gói mà không phát sinh chi phí. Sau khi đóng gói, đơn hàng có thể được huỷ, nhưng bạn sẽ mất phí đóng gói và túi hộp.

 • Điều kiện tự động huỷ: Đơn hàng có thể tự động hủy khi hãng vận chuyển từ chối nhận hàng hoặc không nhận hàng trong thời gian quy định.

7. Đơn hoàn và Đơn hoàn trả

 • Đơn hoàn: Đơn hàng hoàn sẽ được xác minh và nhập hoàn sau khi nhận thông tin trên hệ thống VelaBox.

 • Đơn hoàn trả: Đơn hoàn trả phải được thông báo trước khi hàng hoàn đến kho VelaBox. Các yêu cầu hoàn trả sẽ được xử lý và cập nhật thông tin theo quy định.

 • Điều kiện hoàn trả: Hàng hoá hoàn trả sẽ được phân loại theo tiêu chuẩn tương ứng. Đối với hàng hỏng hóc, chúng tôi sẽ gửi thông tin và kết quả kiểm tra.

8. Xử Lý Yêu Cầu/Khiếu Nại (Ticket)

 • Hệ thống Ticket: VelaBox áp dụng hệ thống Ticket để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ khách hàng.

 • Xử lý khiếu nại: Chúng tôi cam kết xử lý các khiếu nại liên quan đến sản phẩm với thời gian xác định.

Lưu ý: Các trường hợp không bồi thường được áp dụng theo quy định cụ thể.

Last updated