Quản lý đơn hàng mới trong mỗi campaign

Đăng nhập bằng tài khoản Vela đã đăng ký trước đó vào link : https://gobiz.myvela.one

Tab Orders

Orders thể hiện tất cả những đơn hàng đang có của Vendor . Thông tin thể hiện đầy đủ về người mua và chi tiết đơn hàng như tên,số điện thoại người mua, sản phẩm họ mua của vendor, số tiền họ phải thanh toán …

Orders được sync qua khi Vendor có đơn hàng trên các trang thương mại điện tử. Ngoài ra Vendor cũng có thể nhập thêm những contact khác khi có đơn hàng từ các kênh ngoài ( facebook, fanpage, offline…)

Note : có thể tìm đơn hàng bằng mã đơn hàng (Order code) hoặc mã vận chuyển ( Tracking number) đều được

Status đơn hàng sẽ được update ngay khi đơn hàng hoàn thành. Một số status như sau:

  • New : Đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển và giao nhận

  • Cancelled : Đơn hàng đã bị hủy

Vendor có thể tải lên một số thông tin như : cân nặng của gói hàng có tính phí ( Charging Weight Upload) hoặc tình trạng tài chính của Vendor (Financial Status Update) để có thêm các thông tin kiểm soát đơn hàng . Mặt khác, đây cũng là nơi lưu trữ thông tin cho Vendor có thể xuất data ( export order) bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, Vela còn cung cấp cho Vendor bộ filter mở rộng để Vendor có thể tìm và truy cứu thông tin đơn hàng theo nhiều mục đích khác nhau trong quá trình quản lý và sử dụng.

Last updated