Quản lý contact liên hệ trong mỗi campaign

Đăng nhập bằng tài khoản Vela đã đăng ký trước đó vào link : https://gobiz.myvela.one

Tab Contact

Contact thể hiện tất cả những thông tin của người mua khi mua sản phẩm của Vendor . Thông tin này cần nhóm Telesale liên hệ lại sau khi đặt mua để xác nhận đơn và update được status sau khi đã call xong .

Contact được sync qua khi Vendor có đơn hàng trên các trang thương mại điện tử. Ngoài ra Vendor cũng có thể nhập thêm những contact khác khi có đơn hàng từ các kênh ngoài ( facebook, fanpage, offline…)

Status contact được link qua từ hệ thống của Telesale sau khi đã call cho người mua hàng. Một số status như sau:

  • New contact : Chưa thực hiện call xác nhận đơn

  • Customer agreed : Người mua xác nhận có đặt hàng

  • Invalid number, invalid contact : Sai số điện thoại hoặc sai thông tin liên hệ

  • Answered, but busy. Call later. : Cuộc gọi có kết nối nhưng người mua đang bận, liên hệ lại sau

  • Declined : Người mua từ chối nhận hàng

  • Phone rang, but no one answered : Người mua không nghe điện thoại

Vendor có thể tải lên 1 list nhiều contact ( import contact) trên hệ thống Vela để có thể kiểm soát tất cả những đơn hàng của mình ở tất cả các kênh bán hàng. Mặt khác, đây cũng là nơi lưu trữ thông tin cho Vendor có thể xuất data ( export contact) bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, Vela còn cung cấp cho Vendor bộ filter mở rộng để Vendor có thể tìm và truy cứu thông tin người mua theo nhiều mục đích khác nhau.

Last updated