Hướng dẫn tạo Ladipage để quản lý contact với VelaBox

Ở mỗi quốc gia sẽ được thiết kế các form riêng để đẩy Lead về, tuy nhiên quy trình thực hiện sẽ tương tự nhau. Vì vậy, đây là 1 quy trình mẫu của Indonesia cũng có thể áp dụng cho các nước khác (chỉ thay đổi form). Quý khách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1 : Cài đặt Form đặt hàng

Điền đầy đủ các trường thông tin và chọn “ Lưu data”

Bước 2 : Giao diện tiếp theo sẽ dẫn về Cấu hình Form bạn chọn “Thêm mới”

Bước 3 : Giao diện tiếp theo sẽ dẫn về Quản lý cấu hình Form. Bạn chọn “ Tài khoản liên kết mới”

Bước 4 : Chọn Tạo Tài khoản Liên Kết

Chọn loại Tài khoản là API => Tiếp tục

Bước 5 : Giao diện xuất hiện bảng cấu hình TK liên kết.

Bạn đặt tên Lưu Trữ theo các thông tin như sau:

  • Tên lưu trữ (setup theo tên của team)

  • API URL: https://api.fobiz.asia/webhook/ladipage

  • API CONTENT TYPE: chọn APPLICATION/JSON

  • Ở Item “Gửi API qua LDP” nên cẩn thận vì nếu chọn Item này Lead tự động về không chất lượng ( nên cân nhắc sử dụng)

  • Điền form “name”; “phone”; “note”; “address” như hình bên dưới.

Sau khi đã làm đúng và đủ các thông tin trên chọn “Save”

Bước 6 : Trở lại Trang Edit LDP , Bạn chọn “Làm mới lại danh sách” (1) và chọn “tên” cấu hình Form vừa tạo (2). Sau đó chọn “Cập nhật”

Bước 7 : Điền các trường thông tin

Điền các trường thông tin như : “name”; “phone”; “address”; “note” ở mục “Tên lấy dữ liệu” và chọn Xuất bản LDP. Như vậy là bạn đã đẩy Lead về trang VelaOne thành công

Last updated