Hướng dẫn tạo campaign trên hệ thống quản lý đơn hàng của VelaBox

Đăng nhập bằng tài khoản Vela đã đăng ký trước đó vào link : https://gobiz.myvela.one

Tab Campaign

  • Campaign thể hiện tất các các chương trình khuyến mãi của Vendor đang áp dụng. Có thể phân loại campaign theo tiêu chí là Khuyến mãi về sản phẩm và chạy các chương trình quảng cáo ( Ads) để đưa campaign/sản phẩm tiếp cận được nhiều người dùng hơn.

  • Các để khởi tạo 1 campaign trên VelaOne như sau:

Bước 1 : Chọn “New Campaign” để tạo một chương trình khuyến mãi mới.

Bước 2 : Điền đầy đủ các thông tin

Bạn hãy điền đẩy đủ thông tin về sản phẩm và phân loại, giá tiền muốn bán và chọn “Save” để khởi tạo một chương trình khuyến mãi mới.

Note : Có thể tạo campaign riêng biệt trên từng sản phẩm hoặc theo các combo cố định đã tạo trước đó.

Tip cùng Vela : Việc tạo campaign phụ thuộc vào các sản phẩm đang có trong kho và chiến lược kinh doanh cũng như nguồn vốn hiện có của Vendor. Có thể tạo nhiều campaign với cùng 1 sản phẩm nhưng số lượng và giá tiền khác nhau. Cũng có thể tạo campaign vào các ngày siêu sale, double day của các sàn thương mại điện tử để tăng độ hiệu quả của campaign.

Last updated