Lưu ý khi đồng bộ sản phẩm trên TikTokShop với VelaBox

Để mã SKU TikTok shop đồng bộ về đúng mã mà bạn tạo ra, mà không muốn đồng bộ mã id của sku về thì bạn phải tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Bạn đăng nhập vào cổng seller của TikTok Shop

Bước 2: Bạn vào mục Products -> Add New Product

Bước 3: Bạn điền đầy đủ các thông tin của sản phẩm như bình thường, và bạn chú ý điền cho mình thông tin mã sku: “Seller SKU (Optional)”

Seller SKU (Optional): chính là mã định danh cho sản phẩm đó, khi bạn đồng bộ đơn từ tiktok shop đó thì mã sku mà bạn định danh, sẽ được lưu và đồng bộ về FBU. Còn trường hợp bạn ko điền thì thông tin mã sku sẽ lấy bằng mã id của sku đó.

Nếu trường hợp Seller không điền trường “Seller SKU (Optional)” (Mã sku định danh) ở trên TikTok Shop, thì khi bạn đồng bộ đơn về FBU thì mã sku đó sẽ lấy id của mã sku đó, khi tạo sản phẩm trên TikTok Shop.

Bước 4 : Kiểm tra. Sau khi tạo xong trên TikTok Shop bạn ra ngoài “Manage Products”(Màn quản lý sản phẩm trên TikTok Shop) bạn chú ý 2 trường: ID (1729589.... Ở dưới tên sản phẩm) và SKU

  • Trong đó:

  • ID là mã định danh của sản phẩm đó

  • SKU là mã SKU mà bạn định danh

Bạn vào tạo đơn với mã sku bạn vừa điền, và đơn từ tiktok shop khi đồng bộ về FBU sẽ nhận mã sku mã bạn đã định danh trên TikTok Shop

Last updated