Hướng dẫn liên kết tài khoản TiktokShop với VelaBox

Để kết nối tài khoản bán hàng trên Tik Tok Shop với hệ thống Seller FBU một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Ta làm các bước sau:

Bước 2: Giao diện hiển thị sau khi đăng nhập như sau

Bước tiếp theo bạn sẽ sẽ thấy giao diện các “Kênh bán hàng” của seller đã kết nối với các kênh bên ngoài, vd như: KiotViet, TikTok Shop, Tiki, Shoppe,...

Để thêm 1 kết nối tài khoản mới bạn vui lòng bấm vào nút “Thêm tài khoản”. Sau khi bấm nút sẽ hiện nên của sổ con cho phép bạn chọn các kết nối tài khoản ngoài khác nhau như: “KiotViet, TikTok Shop, Tiki, Shoppe, Lazada”.

Ở đây bạn đang cần kết nối với hệ thống TikTok Shop với seller bạn hãy chọn kênh bán là TikTok Shop và bạn lựa chọn luôn kho xuất.

Bấm vào nút “Thêm kết nối” để sang bước kết nối tài khoản TikTok Shop. Ở bước này ta sẽ tiến vào bước kết nối tài khoản TikTok Shop, hệ thống sẽ dẫn vào đường link TikTok Shop.

Bước 3: Đăng nhập hệ thống Tiktok Shop

Sau khi bấm vào nút “Thêm kết nối”, hệ thống sẽ tự động chuyển trang web TikTok Shop với link login như sau:

Link: https://auth.tiktok-shops.com/oauth/authorize?....x.x.x.x.xx.x.x.

Chú ý: Một quốc gia chỉ được kết nối 1 trong 2 thị trường Châu Á hoặc Châu Âu.

Sau khi chọn thị thường xong, bạn bấm nút “Next” như hình dưới đây.

Bước tiếp theo bạn nhập thông tin user & password của tài khoản store Tiktok Shop của bạn để đăng nhập vào hệ thống, như hình dưới đây:

  • Sau khi nhập đúng thông tin user và password xong bạn bấm nút “Log In” như trên hình ảnh, để đăng nhập.

  • Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy 1 đường link của TikTok Shop trả về yêu cầu quyền kết nối như sau:

Link: https://seller-sandbox.tiktok.com/uk/open_auth?x..x.x..x.

Chú ý:

Bạn cần tích chọn đồng ý cho phép kết nối để TikTok Shop thêm các quyền của tài khoản cho bạn.

☑ “I read and agree with TikTok Shop Open Platform Authorization Agreement.”

Sau khi bấm nút “Authorize” xong là bạn đã kết nối thành công cửa hàng TikTok Shop của bạn nên FBU, như hình ảnh dưới đây.

Đến bước này bạn đã kết nối thành công xong TikTok Shop trên hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công bạn nên tiến hành đồng bộ sản phẩm, và bạn vào phần cài đặt để tích chọn “Đồng bộ tồn thực tế” hay “Đồng bộ tồn tạm tính” để đồng bộ số lượng tồn của sản phẩm trên store TikTok Shop.

  • Sau đây là hướng dẫn bạn đồng bộ tồn sản phẩm về FBU.

  • Để đồng bộ tồn sản phẩm về bạn sẽ vào mục “Cài đặt ”.

  • Để đồng bộ sản phẩm mới từ TikTok Shop sang FBU:

Bạn tạo sản phẩm mới trên TikTok Shop sau khi tạo xong bạn hãy tải lại trang, hoặc vào mục cài đặt -> Kênh bán hàng -> Bấm đồng bộ sản phẩm -> Trở lại mục “Tồn Kho” bạn sẽ thấy thông tin sản phẩm mới từ TikTok Shop.

  • Đồng bộ đơn từ TikTok Shop sang FBU, bạn tạo đơn hàng trên TikTok Shop, đơn hàng sẽ tự động đồng bộ sang FBU.

Last updated