Kiểm soát sản phẩm tồn kho trên VelaBox

Bạn đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký với Vela trước đó tại link : https://gobiz.myvela.one

Tab Inventory

Inventory thể hiện tất cả các mã phân loại sản phẩm (SKU) đang có trong kho của Vendor. Chia theo từng status cụ thể giúp Vendor dễ dàng kiểm soát, phân loại sản phẩm của mình hơn.

  • On sell : Sản phẩm đang bán

  • Stop selling : Sản phẩm đã ngừng bán

  • Lack of export goods : Sản phẩm đang thiếu hàng

  • Nearly sold out : Sản phẩm gần như đã bán hết (chỉ còn vài mẫu lẻ size, vài mẫu thử …)

  • Out of stock : Sản phẩm hết hàng

  • Not yet in stock : Sản phẩm tạm thời chưa có hàng.

Ngoài ra Vendor cũng có thể filter theo mã code chi tiết từng sản phẩm, ngày tạo sản phẩm hoặc cần kiểm kê 1 kho cụ thể để có thể kiểm soát nhanh các sản phẩm theo ý muốn của mình.

Các sản phẩm này được sync qua từ trang Pos (https://pos.vela.asia/) và cũng đang là sản phẩm Shop được bán trên các trang thương mại điện tử

Tip cùng Vela : Việc thường xuyên kiểm tra sản phẩm tồn kho giúp Vendor dễ dàng kiểm soát các sản phẩm mình đang bán : những sản phẩm nào đang bán chạy hoặc cần nhập hàng kịp thời để tránh tình trạng thiếu hàng …

Last updated