Hướng dẫn xem quản lý tồn kho trên Dashboard dành riêng cho Vendor của VelaBox

Ngoài các cách tra cứu thông tin và quản lý tồn kho trên các link làm việc như hướng dẫn ở trên. Khi đã là một Vendor của Vela, Vela sẽ cung cấp cho bạn thêm 1 công cụ là dashboard để quản lý cụ thể các báo cáo tồn kho của mình theo từng ngày một cách nhanh chóng nhất.

Dashboard giúp chia nhỏ sản phẩm theo từng sku cụ thể, kích thước và số lượng tồn tương ứng giúp Vendor có thể luôn ước lượng được số lượng sản phẩm tồn trong kho của mình, qua đó có những điều chỉnh xuất kho hay nhập kho kịp thời.

Data sẽ tự chạy khi Vendor có phát sinh chi phí theo từng ngày. Ngoài ra, vendor cũng có thể truy xuất lại các báo cáo cũ bằng việc chọn thời gian lấy data mong muốn

Last updated