Hướng dẫn quản lý và phân loại sản phẩm

Bạn đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký với Vela trước đó tại link : https://gobiz.myvela.one

Tab Product

Product thể hiện tất cả các sản phẩm đang bán của Vendor đó. Có thể xem và phân loại sản phẩm theo sản phẩm đơn lẻ - Products hoặc Nhóm sản phẩm ( sản phẩm tặng kèm, sản phẩm khuyến mãi..) - Combo.

Các sản phẩm này được sync qua từ trang Pos (https://pos.vela.asia/) và cũng đang là sản phẩm Shop được bán trên các trang thương mại điện tử.

Note : Vendor có thể thêm Combo tại mục Product >> Combo >> New Combo. Tuy nhiên để thêm sản phẩm mới phải thêm từ trang Pos

Các bộ filter giúp sàng lọc sản phẩm được nhanh và hiệu quả hơn theo : Tên sản phẩm/Combo /Category/Ngày tạo sản phẩm hoặc Người tạo sản phẩm

Last updated