Hướng dẫn quản lý tồn kho

Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập

Tạo sản phẩm tồn kho

Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Tồn kho

Tạo mới sản phẩm có hai trường hợp: Sản phẩm mới hoàn toàn chưa có trên hệ thống và sản phẩm cũ đã có sẵn nhưng trước đó hết hàng/ tạm ngưng bán/ tạm ẩn …

Đối với các sản phẩm mới chưa có thông tin trên hệ thống POS VELA trước đó, chúng ta tạo mới như sau :

Bước 1: Chọn Tạo sản phẩm để tạo sản phẩm thủ công

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết để tạo sản phẩm (các trường có dấu sao là bắt buộc)

Bước 3: Tải hình ảnh sản phẩm

Bước 4: Nhấn Lưu sản phẩm để tạo sản phẩm

Ngoài tạo riêng lẻ từng sản phẩm, chúng ta cũng có thể tạo sản phẩm theo combo để phục vụ cho các chương trình khuyến mãi hoặc mục đích quảng bá sản phẩm khác nhau như sau:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Tồn kho

Bước 2: Chọn dấu 3 chấm, chọn Tạo sản phẩm combo

Bước 3 : Tại màn hình Tạo sản phẩm, khách hàng thao tác các bước sauNhập thông tin sản phẩm

  • Tải hình ảnh sản phẩm

  • Nhấn Thêm SKU, sau đó màn hình Thêm sản phẩm sẽ hiển thị các sản phẩm có mã SKU

  • Nhấn Hoàn thành

  • Nhấn lưu sản phẩm

Đối với các sản phẩm cũ đã có sẵn trên hệ thống POS nhưng trước đó đã hết hàng/ tạm ngưng bán/ tạm ẩn … bạn chỉ cần vào phần chỉnh sửa (edit) tăng số lượng sản phẩm trong kho lên hoặc hủy nút ẩn sản phẩm là có thể tiếp tục quản lý và đăng bán như một sản phẩm mới bình thường.

Quản lý trang danh sách tồn kho

Sau khi đã tạo các sản phẩm tồn kho, bước tiếp theo là quản lý danh sách các sản phẩm đã có trong kho, Quý khách thực hiện theo hướng dẫn như sau:

  • Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Tồn kho

  • Bước 2: Trang Tồn kho có bộ lọc theo điều kiện, khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo: Mã SKU, Tên sản phẩm, Thời gian tạo, Kho (2)

  • Bước 3: Nhấn Tìm kiếm để tìm kiếm sản phẩm theo bộ lọc

Khách hàng có thể chọn xem các sản phẩm tương ứng với các trạng thái (4) hoặc chọn xem Danh sách sản phẩm/ Danh sách SKU Combo (5)

Khách hàng có thể xuất báo cáo Xuất – Nhập – Tồn kho (6) hoặc Xuất danh sách sản phẩm (7)

Last updated