Hướng dẫn quản lý sản phẩm nhập kho

Truy cập link https://pos.vela.asia/ và điền thông tin cần đăng nhập

Để có thể quản lý sản phẩm nhập vào kho của Vela, bạn phải có đơn hàng đã đặt mua hộ thành công và chuyển về kho phân phối (đã có kiện nhập từ hệ thống Order . Vela và liên kết với các kênh bán hàng)

Các bước để quản lý sản phẩm nhập kho như sau:

Bước 1: Khách hàng nhấn vào mục Quản lý kho, sau đó chọn mục Nhập hàng

Bước 2: Chọn Nhập từ hệ thống mua hộ

Tại màn hình mua hộ, khách hàng thao tác các bước bên dưới:

  • Chọn các trường thông tin trong phần Chọn đơn nhập (Tài khoản, Kho nhận)

  • Nhấn chọn các tùy chọn dịch vụ nhập kho

  • Nhấn lưu kiện nhập

Last updated