Quy trình xử lý đơn hàng hoàn trả

Hướng dẫn kiểm tra và theo dõi đơn hàng hoàn trả .

Bước 1 : Đăng nhập bằng tài khoản

Bạn hãy đăng nhập vào tài khoãn đã đã đăng ký trước đó tại Trang Pos.Vela ( https://pos.vela.asia/) hoặc Trang Gobiz.Vela (https://gobiz.myvela.one)

Bước 2 : Tại trang chính chọn mục đơn hàng và chọn trạng thái đơn là Đang trả hàng ( Returning) và Đã trả hàng ( Returned)

Để có thể xem tất cả các đơn hàng hoàn trả của mình:

Sau khi nhận được thông tin đơn hàng hoàn trả trên hệ thống, Vendor có thể kiểm tra lý do vì sao đơn hàng bị hoàn về để có hướng xử lý kịp thời.

Lưu ý : đơn hàng dù đã hoặc đang hoàn về kho sẽ không thể giao lại ngay mà phải tạo một đơn hàng mới trên hệ thống để ghi nhận đơn giao hàng lại

Trong khi đó, tại hệ thống kho của Vela sẽ tiến hành theo dõi đơn hàng hoàn và tiếp nhận chúng với quy trình cụ thể như sau:

Sau khi đã nhận và kiểm kê số lượng/chất lượng hàng hoàn về kho, nhân viên kho sẽ cập nhật trạng thái, thông tin gói hàng cho Vendor có thể nắm được thông tin ngay.

Last updated