Hướng dẫn tra cứu đơn hàng đang trong quá trình vận chuyển

Đăng nhập bằng tài khoản Vela đã đăng ký trước đó vào link : https://gobiz.myvela.one

Tab Inbound Shipment

  • Inbound Shipment thể hiện thông tin lưu kho của toàn bộ kiện hàng nhập mới trên VelaOne.

  • Các thông tin này được sync qua từ trang Pos (https://pos.vela.asia/) và được dùng để tra cứu về trạng thái kiện hàng của Vendor khi ở kho.

  • Vendor có thể tự thao tác nhập thêm các sản phẩm lưu kho ( bấm New Inbound Shipment) theo cách thủ công (Manually Create Inbound Shipment) hoặc update 1 list theo đơn mua hàng của Purchasing ( New Inbound Shipment From Purchasing Service)

Ngoài ra, Vela còn cung cấp cho Vendor bộ filter mở rộng để có thể tra cứu thông tin lưu kho theo nhiều mục đích khác nhau như sản phẩm đang lưu ở kho nào, bao nhiêu ngày hay ở kho hiện đang có những sản phẩm gì …

Last updated