Hướng dẫn tính năng Checkout Form

Tính năng cho phép cấu hình Form theo từng campaign ngay trên hệ thống VelaBox, Form sẽ xuất hiện trên Landing Page của shop mà không cần thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ Velabox như trước nữa. Vendor có thể tự setup về sản phẩm, chương trình khuyến mãi và giá bản sản phẩm một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Hãy cùng trải nghiệm tính năng mới này với vài thao tác đơn giản như sau:

Hướng dẫn bật tính năng Checkout Form trên VLO

Vendor đăng nhập Authen Me >> Chọn Quản lý ứng dụng >> Chọn cửa hàng của mình cần mở checkout form >> Chọn nhóm quyền liên quan đến campaign và ads , chọn Ads >> Chọn 2 nội dung liên quan đến checkout form như hình

Thao tác tạo Checkout Form trên VLO

Bước 1 : Tại link đăng nhập VelaBox của mỗi Vendor (VLO), chọn Campaign >> Ads >> Chi tiết 1 Ads đã tạo trước đó

Bước 2 : Chọn Checkout Form >> New Checkout Option để tiến hành tạo một Form mới.

Bước 3 : Điền thông tin của Form theo hướng dẫn. Sau đó, chọn “Save” để lưu checkout Form vừa tạo

Hướng dẫn điền các mục để tạo form như sau:

  • Display name: Tên của checkout Form trong campaign.

Lưu ý : Tên checkout Form không thể hiện trên landing page, chỉ dùng để Vendor phân biệt các Form trong cùng 1 campaign

  • Delivery fee: Phí giao hàng . Ở trường thông tin này Vendor được quyền tick chọn có Free Shipping (miễn phí phí vận chuyển) hay không

  • List SKU: Danh sách các sản phẩm này đã có sẵn trong campaign mà Vendor lựa chọn để tạo checkout Form.

Lưu ý : cấu hình checkout Form phải nằm trong chính sách giá và số lượng của Ads

  • Total amount: Tổng giá tiền được tính dựa trên số lượng SKU Vendor lựa chọn trong checkout Form

  • Order Discount: Số tiền mà Vendor giảm giá cho các sản phẩm trong checkout Form

Bước 4 : Checkout Form vừa tạo hiển thị ở giao diện chính của ads như hình

  • Font Size (px) : Phông chữ

  • Component Size : Cỡ chữ

  • Language : Ngôn ngữ. Vendor có thể chọn Ngôn ngữ là Tiếng Việt, Anh, Indonesia hoặc Thái Lan

  • Background color : Màu nền cho Form

Bước 5 : Sau khi đã hoàn tất Form, Vendor có thể copy link Form để thêm vào LadiPage

Thao tác add Form lên LadiPage

Bước 1 : Đăng nhập vào Landing page của Vendor, chọn Thêm mới >> Mã HTML và dán đường link Form vừa copy ở trên vào.

Bước 2 : Chọn “Xuất bản” Landing Page để hoàn tất quá trình thêm Checkout Form lên Landing Page

Như vậy là bạn đã thêm 1 Checkout Form lên Landing Page . Bạn có thể làm tương tự cho các form khác để add lên cùng 1 Landing page.

Theo dõi hành trình đặt hàng của khách hàng

Bước 1 : Khách hàng điền đầy đủ thông tin các mục trên checkout Form

Lưu ý : 1 khách hàng chỉ có thể submit 1 form trên cùng 1 Campaign

Bước 2 : Khách hàng sẽ nhận được 1 tin nhắn với nội dung Xác nhận lại đơn hàng đã đặt.

- Với thị trường Malaysia : tin nhắn được gửi qua Whatsapp

- Với thị trường Philippines : tin nhắn được gửi qua SMS

Nếu thông tin đã chính xác, khách hàng nhấn Accept trên tin nhắn để xác nhận đơn, VelaBox sẽ tiến hành các bước tiếp theo để giao hàng --> Đơn sẽ chuyển trạng thái và đồng bộ sang POS

Riêng đối với tin nhắn gửi qua SMS, sẽ không có nút Accept như Whatsapp mà trong tin nhắn gửi về cho khách hàng sẽ có 1 link rút gọn để khách hàng hoàn tất submit form. Hành động khách hàng click vào link được gửi trong sms được xem là đã confirm/accept để xác nhận đơn hàng đó.

- Nếu khách hàng không confirm/accept (30 phút kể từ lúc gửi SMS) -> Đơn sẽ chuyển về cho các TLS chăm sóc

- Nếu khách hàng note yêu cầu thay đổi trong Form confirm -> Đơn sẽ chuyển về cho các TLS chăm sóc.

Thao tác kiểm tra đơn hàng từ Checkout Form trên VLO

Giao diện đơn hàng từ checkout form đang chờ khách hàng confirm/ accept

Giao diện đơn hàng khách hàng đã xác nhận trên hệ thống. Thông tin để phân loại đơn từ checkout Form là Order Source : Telesales, Created by & Salesman : System

Giao diện đơn hàng từ checkout form KHÔNG được khách hàng confirm/ accept -> telesales vào xử lý (do quá SLA mà khách hàng chưa xác nhận đơn)

Last updated