Các thông tin sản phẩm cần lưu ý khi tạo & đồng bộ sản phẩm

Việc đồng bộ sản phẩm hiệu quả sẽ giúp cho Vendor theo có thể:

  1. Theo dõi và quản lý thông tin hàng hóa dễ dàng hơn

  2. Tiết kiệm thời gian

  3. Tránh tình trạng sai sót khi kiểm kê vào cuối tháng hoặc cuối năm.

  4. Có thể đo lường và đánh giá được hiệu quả bán hàng online của từng kênh.

Vì vậy, đây là một số vấn đề cần lưu ý về mục thông tin sản phẩm khi tạo và đồng bộ sản phẩm về trang Pos.Vela và Gobiz.Vela

  • Các SKU của sản phẩm cần thống nhất trong tất cả các kênh bán hàng

Việc này giúp việc quản lý tồn kho và đơn hàng khi bán hàng đa kênh trở nên dễ dàng hơn, tránh nhầm lần một sản phẩm có 2 mã SKU dẫn đến việc quản lý đồng bộ tồn kho bị sai lệch.

  • Mục mô tả chi tiết cần cập nhật đủ ký tự và số hình ảnh yêu cầu

Mỗi một kênh bán lại có một yêu cầu về nội dung trong mục mô tả chi tiết khác nhau. Do đó khi đồng bộ sản phẩm từ các kênh bán để đăng lên một kênh bán khác, bạn cần xem lại yêu cầu về nội dung mô tả sản phẩm của kênh bán muốn đăng lên để cập nhật lại chi tiết mô tả cho phù hợp.

  • Hình ảnh đăng trong sản phẩm cần đa dạng để đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng.

Thông thường ảnh sản phẩm đăng bán trên các kênh bán tại sàn đa phần sẽ yêu cầu là ảnh vuông và kích thước không quá bé hoặc quán lớn. Mỗi một sàn lại có yêu cầu về hình ảnh và kích thước có sự khác biệt.Khi đồng bộ sản phẩm đăng bán từ một kênh bán khác sang, ngoài việc kiểm tra về nội dung mô tả sản phẩm cũng phải xem xét đến hình ảnh sản phẩm đồng bộ sang đã đáp ứng được yêu cầu của kênh bán chưa để có điều chỉnh phù hợp.

Last updated