Hướng dẫn xem báo cáo tài chính trên Dashboard dành riêng cho Vendor VelaBox

Ngoài các cách tra cứu thông tin hóa đơn cũng như hình thức thanh toán trên các link làm việc như hướng dẫn ở trên. Khi đã là một Vendor của Vela, Vela sẽ cung cấp cho bạn thêm 1 dashboard để quản lý cụ thể các báo cáo tài chính của mình theo từng ngày một cách nhanh chóng nhất.

Dashboard giúp chia nhỏ các khoảng doanh thu theo từng đề mục của đơn hàng, giúp Vendor có thể nhìn chi tiết hơn các khoảng doanh thu của mình đang phát sinh hoặc tiêu tốn ở mục nào nhiều nhất, từ đó có những điều chỉnh kịp thời cho doanh nghiệp của mình.

Data sẽ tự chạy khi Vendor có phát sinh chi phí theo từng ngày. Ngoài ra, vendor cũng có thể truy xuất lại các báo cáo cũ bằng việc chọn thời gian lấy data mong muốn

Last updated