Hướng dẫn sử dụng tính năng Xác nhận thanh toán

Trong chức năng tạo đơn hàng mới trên trang Gobiz.Vela , chức năng “Xác nhận thanh toán” để thêm thông tin về số tiền khách hàng đã thanh toán trước cho đơn hàng, hỗ trợ việc tạo vận đơn tự động khi đơn hàng chuyển sang hệ thống POS.

Xác nhận thanh toán khi tạo đơn hàng trên hệ thống Vendor

Tương tự hệ thống Vendor, trên màn hình tạo đơn hàng mới thủ công trên hệ thống Vendor cũng bổ sung thêm chức năng “Xác nhận thanh toán - Payment Confirmation”, chia làm 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Khách trả tiền khi nhận hàng, chọn giá trị “COD (Cash On Delivery)”, không cần bổ sung thêm thông tin khác

Trường hợp 2: Khách đã thanh toán trước bằng tiền mặt, chọn giá trị “Prepaid by Cash”, khi đó màn hình yêu cầu bổ sung thêm các trường tương ứng:

 • Payment Method (*): Prepaid by Cash

 • Prepaid Amount (*): Số tiền khách trả trước

 • Payment Date (*): Ngày khách trả tiền

 • Payment Note: Ghi chú về khoản thanh toán của khách

Trường hợp 3: Khách đã thanh toán trước bằng chuyển khoản qua ngân hàng, chọn giá trị “Prepaid by Bank Transfer”, khi đó màn hình yêu cầu bổ sung các trường thông tin tương ứng

 • Payment Method (*): Prepaid by Bank Transfer

 • Prepaid Amount (*): Số tiền khách trả trước

 • Bank (*): Tên ngân hàng

 • Bank Account Number (*): Số tài khoản ngân hàng

 • Payment Date (*): Ngày khách trả tiền

 • Payment Note: Ghi chú về khoản thanh toán của khách

Thông tin xác nhận thanh toán sẽ được lưu cùng với việc tạo mới đơn hàng. Có thể xem lại thông tin này trong màn hình chi tiết order, mục Order Confirmation tương tự trên hệ thống Telesales

Đồng bộ thông tin xác nhận thanh toán đơn hàng sang hệ thống POS

Các logic liên quan khi đơn hàng đồng bộ từ hệ thống VLO sang POS:

 • Khi đơn hàng đồng bộ từ hệ thống VLO sang POS, thông tin xác nhận thanh toán cũng được đồng bộ tương ứng và hiển thị trong phần Billing Information

 • Hệ thống POS có thể bổ sung thêm các bút toán xác nhận thanh toán khác hoặc có thể xác nhận đơn ngay để đi đến bước tạo vận đơn tự động.

Last updated