Các hình thức giao dịch và cách tra cứu lịch sử giao dịch

Bạn đăng nhập theo tài khoản đã đăng ký tại link : https://order.vela.asia

Tab Giao dịch

Giao dịch là báo cáo chi tiết về các loại hình thanh toán mà vendor đã từng dùng để mua hàng trên trang Order.Vela. Thông tin thể hiện cho phép tìm kiếm theo từng loại giao dịch hoặc mã giao dịch hoặc theo từng mốc thời gian cụ thể.

Một số loại hình giao dịch như sau:

  • Rút tiền : Vendor đã rút tiền từ tài khoản mua hộ trên Vela về tài khoản cá nhân.

  • Quà tặng : Vendor sử dụng voucher, coupon để thanh toán khi đặt mua hộ trên Vela

  • Nạp tiền : Vendor nạp tiền vào tài khoản mua hàng hộ trên Vela để thanh toán đơn hàng

  • Đặt cọc : Vendor đặt cọc 1 phần trên đơn hàng.

  • Hoàn tiền : Vendor được hoàn tiền khi đã thanh toán nhưng 1 phần đơn hàng phải hoàn về/ không thể giao đến.

  • Thanh toán : Vendor đã thanh toán 100% cho đơn hàng.

  • Truy thu trên đơn : Vendor có đơn hàng bị truy thu lại 1 phần thanh toán do ảnh hướng của những đơn hàng trước đó.

  • Truy thu : Vendor có đơn hàng bị truy thu 100% thanh toán do chưa thanh toán ở những đơn hàng trước.

  • Khiếu nại : Vendor có đơn hàng khiếu nại do chênh lệch thanh toán.

  • Điều chỉnh : Vendor có đơn hàng đang đợi điều chỉnh do có chênh lệch thanh toán trước đó.

Ngoài ra, Vendor cũng có thể filler và xuất báo cáo excel để lưu trữ offline theo các khoảng thời gian mong muốn.

Last updated